Welkom op Weblog Over Wandelen Gesproken

een weblog met wandelroutes en wandelfoto's

Truus Wijnen is een gepassioneerd wandelaar én fotograaf. Eind jaren '80 raakte ze besmet met het wandelvirus. In eerste instantie ging ze op pad vanwege de contacten met andere wandelaars. Later besloot ze ook op pad te gaan om routes op papier te zetten. Vooral in Twente - ze woont zelf in Noordoost Twente - en het aanpalende Duitse grensgebied is ze meerdere keren per week al wandelend én fotograferend te vinden. Maar ook Salland en de Achterhoek staan regelmatig op haar wandelmenu. Enkele jaren terug werd ze ‘ontdekt’ door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Sindsdien zijn er meerdere wandelgidsen van haar hand verschenen. Tijdens het wandelen zoekt ze bij voorkeur de weggetjes en paden op die níet zijn bewegwijzerd of onderdeel uitmaken van een LAW. Truus vindt haar eigen weg en heeft een scherp oog voor zaken die niet direct opvallen hetgeen terug te zien is in de foto’s. Ondertussen is ze bekend bij veel wandelaars en heeft ze met Twentse routes tweemaal de ‘Mooiste wandeling van het Jaar’ gemaakt. Op dit weblog treft u een groot deel van haar routes aan. Een lijst van alle routes is te vinden onder Overzicht Wandelroutes.


----------------------------------------------------------- NAAR OVERZICHT WANDELROUTES ------------------------------------------------------------
vrijdag 20 oktober 2017

Wandeling Lutterzand - Beuninger Achterveld

Wandelroute Lutterzand, Punthuizen 
en het Beuninger Achterveld

Een mooie wandeling door het natuurgebied Lutterzand.
Het Lutterzand is samen met de Galgenberg en de Friezenberg een van de drie aardkundig monumenten in Overijssel. Je loopt langs de meanderende Dinkel, door bossen en over heidevelden en door de aan de grens met Duitsland gelegen Natura2000 gebieden Punthuizen en het Beuninger Achterveld.

Start: Restaurant Paviljoen Lutterzand
Adres: Lutterzandweg 12, 7587 LH De Lutte
Afstand: rondwandeling van 10 of 16 km
Honden: op het laatste deel van de 16km-route is het verboden voor honden
Horeca: bij start (Paviljoen Lutterzand), na 2 km (De Lutte Hutte) en nabij het eindpunt (Restaurant Florilympha).
Routebeschrijving: kan * hier * gedownload worden (met update v November 19).
GPS: de track kan * hier * gedownload worden
Fietsen: voor fietsliefhebbers heb ik ook * een fietsroute * gemaakt in dit gebied. 


 - - - - - - - - -


Het Lutterzand
Het landgoed en natuurgebied Lutterzand ligt tussen De Lutte en Denekamp. Het van oudsher aantrekkelijke gebied voor dagtoerisme is onder andere bekend door het riviertje de Dinkel dat hier zijn natuurlijke, meanderend loop tot op heden kon behouden. De Dinkel vormt een grillige grens tussen lager gelegen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger gelegen stuifzandgebied. Op de plek met de naam ‘Greune Stet’ ('groene staart') is in een binnenbocht van de Dinkel de ontwikkeling van een kronkelwaard zichtbaar. De oever van de buitenbocht wordt gevormd door een steile wand van enkele meters hoogte.
Het Lutterzand heeft een afwisselend landschap van bos met oude en jonge waaidennen naast diverse heideveldjes en jeneverbesstruiken op oude zandverstuivingen. Tot de kenmerkende fauna in het gebied behoren onder andere de ijsvogel, de oeverzwaluw, de nachtzwaluw, de zwarte en de bonte specht, de buizerd en de aalscholver.
Het Lutterzand is aangewezen is als aardkundig monument.


Aan het begin vd route loop je al langs de Dinkel
De Dinkel in het Lutterzand
Je wandelt ook langs 'De Greune Stet' 
Bij mooi weer op zondag en in vakantieperiodes open
Op het Lutterzand is ook een hondenlosloopgebied
Het is er prachtig wandelen
Punthuizen en het Beuninger Achterveld
De tegen de grens met Duitsland gelegen natuurgebieden Punthuizen en Beuninger Achterveld maken deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. 
Natuurgebied Punthuizen heeft grote natuurhistorische waarde. Het gebied is een lappendeken van vennen, heidevelden, hooilandjes, schraal grasland, akkers, bosjes en houtwallen. Deze verscheidenheid hangt samen met geringe hoogteverschillen, bijzondere grondwateromstandigheden en de aanwezigheid van kalkrijk kwelwater
Het Beuninger Achterveld is een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente 
Het waterpeil van de natuurgebieden en de omgeving is gedaald. Door de verdroging is de natuurwaarde van het gebied achteruitgegaan.

Wolf
In het grensgebied bij het Beuninger Achterveld is in 2016 door inwoners een wolf gezien. Door de foto’s die van het dier gemaakt zijn trok een wolvenexpert de conclusie dat het inderdaad om een wolf ging en dat het wsl een wolvin betreft die haar territorium heeft tussen Nordhorn en Meppen. Eerder was deze wolf ook al eens gesignaleerd bij de Twentse plaatsen Agelo en Ootmarsum.

Op het platteland
Heidegebied Beuninger Achterveld
Groene grens (Vrijdijk)
Op deze route loop je over de Vrijdijk. Dit is de grensweg tussen Nederland en Duitsland. Tot 1995 (verdrag van Schengen) was dit een groene grensovergang: er was geen permanente douanecontrole en de grensovergang was alleen bestemd voor fietsers en voetgangers. Het gebied rondom de grensweg was oorspronkelijk een stukje niemandsland, een afspraak tussen de graaf van Bentheim en de bisschop van Utrecht. Het mocht niet worden bebouwd noch bewoond. Vroeger was het gebied ideaal voor smokkelaars… dat verklaart de naam Vrijdijk. In 1949 werd de weg in zijn geheel toegekend aan Nederland.

Langs de km-lange onverharde Vrijdijk ligt ook een fraai fietspad
Jan Wesselinkhoes
Het Jan Wesselinkhoes - gelegen aan de Puntbeek - is een traditioneel Los Hoes. Dit betekent ‘niet vastzittend’. Het gebint (de constructie) van de boerderijen was nl demontabel en stond op veldkeien of Bentheimer zandsteen. Het woord betekent in Twente ook ‘open’. Mens en vee leefden samen in een open ruimte met een open vuur. Zo’n los hoes was het meest voorkomende boerderijtype in deze regio. 
Het Jan Wesselinkhoes is tegenwoordig in gebruik als trouwlocatie.

Het Jan WesselinkhoesPuntbeek
De Puntbeek is een zgn heidebeek, een beek die geen stroomdal vormt. Het is de enige in Twente en een van de weinige van Nederland. 
Er worden aan de Puntbeek herstelwerkzaamheden uitgevoerd zodat deze unieke beek weer meer kan meanderen. Iets wat de flora en fauna in het gebied ook ten goede zal komen.

Puntbeek verscholen in het natuurgebied Lutterzand
Weidebeekjuffer bij de Puntbeek
Op pad
Het is elk seizoen prachtig om op pad te gaan in dit gebied. Het stuk langs De Dinkel op het eerste deel van deze route is met name in de zomermaanden een geliefde plek voor dagtoerisme en kan het wat drukker zijn. Ben je eenmaal op pad dan zul je weinig mensen tegenkomen.

Zachte voorjaarstinten
In elk jaargetijde is het mooi om op pad te gaan (Sponszwam)
Herfst


De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen.

Oktober '17 
Update Februari '18
Route, tekst en fotografie (C) Truus Wijnen

Zie ook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks