Welkom op Weblog Over Wandelen Gesproken

een weblog met wandelroutes en wandelfoto's

Truus Wijnen is een gepassioneerd wandelaar én fotograaf. Eind jaren '80 raakte ze besmet met het wandelvirus. In eerste instantie ging ze op pad vanwege de contacten met andere wandelaars. Later besloot ze ook op pad te gaan om routes op papier te zetten. Vooral in Twente - ze woont zelf in Noordoost Twente - en het aanpalende Duitse grensgebied is ze meerdere keren per week al wandelend én fotograferend te vinden. Maar ook Salland en de Achterhoek staan regelmatig op haar wandelmenu. Enkele jaren terug werd ze ‘ontdekt’ door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Sindsdien zijn er meerdere wandelgidsen van haar hand verschenen. Tijdens het wandelen zoekt ze bij voorkeur de weggetjes en paden op die níet zijn bewegwijzerd of onderdeel uitmaken van een LAW. Truus vindt haar eigen weg en heeft een scherp oog voor zaken die niet direct opvallen hetgeen terug te zien is in de foto’s. Ondertussen is ze bekend bij veel wandelaars en heeft ze met Twentse routes tweemaal de ‘Mooiste wandeling van het Jaar’ gemaakt. Op dit weblog treft u een groot deel van haar routes aan. Een lijst van alle routes is te vinden onder Overzicht Wandelroutes.


----------------------------------------------------------- NAAR OVERZICHT WANDELROUTES ------------------------------------------------------------
maandag 17 april 2017

Wandeling rond natuurgebied AamsveenWandeling rond het natuurgebied Aamsveen

Een grensoverschrijdende natuurwandeling in de omgeving
van Enschede


Start: bij Hotel & Restaurant Sauna Huize Hölterhof 
Adres: Huize Holterhoflaan 10, 7534 PH Enschede
Horeca: bij start, restaurant open vanaf 12.00 uur
Afstand: rondwandeling van 9 km
Honden: aan de lijn
Goed om te weten: enkele paden kunnen in natte periodes moeilijk begaanbaar zijn
Kaart: aan het eind van dit bericht
Routebeschrijving & Gpx: kunnen * hier * gedownload worden

Wandeling rondom en deels over het op enkele km ten zuidoosten van de stad Enschede liggende natuurgebied Het Aamsveen. 
Het Aamsveen - in beheer van Landschap Overijssel - is een hoogveengebied en het noordelijke deel van een grensoverschrijdend veengebied dat in Duitsland Amtsvenn-Hündfelder Moor wordt genoemd.

Weidepoel
Het Aamsveen is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. Je treft er naast afgegraven hoogveen, natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland aan. Een combinatie waar veel dieren zich thuis voelen. Een brand in 2011 legde een groot deel van het Aamsveen in de as. Het gebied werd sterk door deze as verrijkt en berken en varens groeien daardoor explosief. Met bijzondere beheermaatregelen wil landschap Overijssel de unieke planten en dieren van het Aamsveen, zoals libellen, vlinders, maar ook planten als veenpluis en ronde zonnedauw weer opnieuw een goede kans geven.

Het Aamsveen kent flora en fauna die kenmerkend zijn voor een veengebied; zo komen er o.a. zonnedauw en de bosorchis voor. Tot de fauna behoren onder andere de zomertaling, de wintertaling, de roodborsttapuit, de blauwborst, het porseleinhoen en de nachtzwaluw. Langs de randen van het veen komen natuurlijke berkenbroekbossen met gagelstruweel voor. In de natte graslanden zijn zeldzame planten als de klokjesgentiaan te vinden en de weidepoelen zijn een paaiplaats voor boomkikkers. Er komen ongeveer 70 soorten broedvogels voor waaronder kleine bonte specht, koekoek, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit en wielewaal. Het veengebied wordt begrensd door de gedeeltelijk weer in natuurlijke staat gebrachte Glanerbeek.
Het Aamsveen is aangewezen als Natura 2000 gebied.


De route gaat ook deels door het buitengebied van Enschede

Omgeving het grensgebied - Duitsland
Boomblauwtje - een kleine vlinder

Veengebied
Grote kans dat je in de herfst inktzwammen ziet


In natte periodes kan het soms wat klunen zijn
Glanerbeek

De hier beschreven route is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, wegen en/of paden of openingstijden voor kunnen komen.

Voorjaar 2017
Routecontrole Januari 2020: route is up-to-date
(c) Samenstelling route, tekst, kaart en fotografie Truus WijnenZie ook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
MuziekMuziek