Welkom op Weblog Over Wandelen Gesproken

een weblog met wandelroutes en wandelfoto's

Truus Wijnen is een gepassioneerd wandelaar én fotograaf. Eind jaren '80 raakte ze besmet met het wandelvirus. In eerste instantie ging ze op pad vanwege de contacten met andere wandelaars. Later besloot ze ook op pad te gaan om routes op papier te zetten. Vooral in Twente - ze woont zelf in Noordoost Twente - en het aanpalende Duitse grensgebied is ze meerdere keren per week al wandelend én fotograferend te vinden. Maar ook Salland en de Achterhoek staan regelmatig op haar wandelmenu. Enkele jaren terug werd ze ‘ontdekt’ door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Sindsdien zijn er meerdere wandelgidsen van haar hand verschenen. Tijdens het wandelen zoekt ze bij voorkeur de weggetjes en paden op die níet zijn bewegwijzerd of onderdeel uitmaken van een LAW. Truus vindt haar eigen weg en heeft een scherp oog voor zaken die niet direct opvallen hetgeen terug te zien is in de foto’s. Ondertussen is ze bekend bij veel wandelaars en heeft ze met Twentse routes tweemaal de ‘Mooiste wandeling van het Jaar’ gemaakt. Op dit weblog treft u een groot deel van haar routes aan. Een lijst van alle routes is te vinden onder Overzicht Wandelroutes.


----------------------------------------------------------- NAAR OVERZICHT WANDELROUTES ------------------------------------------------------------
woensdag 14 augustus 2019

Rondwandeling Groot Agelo - HunenborgRondwandeling Groot Agelo - Hunenborg

Start: thv Café-Restaurant Max - Groot Agelo 
Adres: Weerselosestraat 20, 7636 RL Groot Agelo
Afstand: rondwandeling van 14½ km.
Horeca: bij de start, open vanaf 12.00 uur. Op woensdag gesloten.
Honden: kunnen aangelijnd mee
Kaart van de route: zie aan eind van het bericht
Routebeschrijving: kun je  * hier *  downloaden
GPS: track is *hier * te downloaden. Op de mobiel of tablet kan dit bestand gedownload worden door de site te openen in je browser, bv Safari of Firefox.
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de kaart.

- - - - - - - - - - - - 

Rondwandeling met start in het ten zuiden van Ootmarsum gelegen Groot Agelo. Centrale plek in deze kleine plaats is het Café Restaurant dat tevens een prima startpunt voor deze wandeling is. Een wandeling waarbij je een rondtrekkende beweging maakt om en deels door de Natura 2000 gebieden Het Agelerbroek en Voltherbroek. Gebieden die worden omgeven door weilanden afgeschermd door houtwallen. Een fijne omgeving om te wandelen. Bijzonder is ook het fraaie wandelpad dat langs een voormalige eendenkooi loopt. Gelukkig zie je pas aan het eind van het pad op een infobord de vermeldingdat het er kan spoken. Daar op pad gaan tussen zonsondergang en zonsopkomst lijkt me zeker niet verstandig  :-D
Een mooie gastvrije toegangsweg over een erf van een boerderij brengt je bij het archeologisch monument De Hunenborg. Je mag er zo maar overheen lopen. Heel erg mooi is in het vervolg van de route de passage door het Voltherbroek. In de zomermaanden heb je kans er de kleine ijsvogelvlinder te zien vliegen. 
Het is mooi wandelen daar in Agelo!

Startpunt van de wandeling
Agelo
Agelo (Twente) ligt ten zuiden van Ootmarsum en bestaat uit de buurtschappen Groot Agelo en Klein Agelo. Ze behoren tot de gemeente Dinkelland.
In Groot Agelo staat de basisschool ’n Boaken en ook is er een populaire horecavoorziening (het startpunt van deze route). Vermeldenswaard is de in 2014 gebouwde Kipboomkapel die op de hoek van de Weerselosestraat en de Kipboomweg staat (op 150 m afstand van het startpunt, zie ook de kaart). Bijzonder omdat tot dat jaar nog geen kapel te vinden was in het van oudsher katholieke gebied. Het klokkentorentje heeft een angelusklokje, afkomstig uit een ziekenhuiskapel.

Erf boerderij omgeving Groot Agelo

Langs de weg
Boven het maisveld
Gevelteken op Twentse schuur

De Hunenborg
Archeologisch monument De Hunenborg is een ringwalburcht en bestaat uit (vrijwel niet meer zichtbare) restanten van een hoofdburcht en een voorburcht.
Het gebied is tegenwoordig in beheer bij Landschap Overijssel. Begroeiing met onder andere zware bomen zijn verwijderd om verdere schade aan het archeologisch bodemarchief tegen te gaan. In 2016 is het terrein nogmaals archeologisch onderzocht. Dat leverde informatie op die leidde tot een datering van rond 1050. Deze datering maakt dat er drie mogelijke opdrachtgevers zijn voor de bouw van de versterking: de koning van het Heilige Roomse Rijk, de graaf van Twente en de bisschop van Utrecht.
(bron Wikipedia)

Toegangspad over erf richting Hunenborg
wandelpad gaat over de Hunenborg
Langs het kanaal
Genoeglijke plek langs de wandelroute

Agelerbroek en Het Voltherbroek zijn relatief kleine natuurgebieden die tot de Natura 2000 gebieden behoren. Ze zijn gelegen gelegen langs het Kanaal Almelo Nordhorn tussen de stuwwal van Ootmarsum en de stuwwal van Oldenzaal.
De gebieden behoren samen met het nabij gelegen gebiedje Achter De Voort tot een van de grootste aaneengesloten broekbossen van Nederland.
De aanwezigheid van vele soorten zeldzame planten, amfibieën alsmede vogelsoorten en de bijzondere habitat maakt het tot een waardevol gebied dat onder de beschermingsmaatregelen van Natura 2000 valt. 

Fraaie wandelpaden
Doorkijkje bij een houtwal
Graanschoven
Regelmatig komt een buizerd overvliegen
Kleine IJsvogelvlinder
Zo gezellig die koeien langs het wandelpad
Een groot deel van de route loop je over zandpaden

Nummers op de routekaart komen overeen met nummers in de routebeschrijving

De hier beschreven route is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap of openingstijden voor kunnen komen.

Augustus 2019
Route, tekst en Fotografie © Truus WijnenZie ook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks