Welkom op Weblog Over Wandelen Gesproken

een weblog met wandelroutes en wandelfoto's

Truus Wijnen is een gepassioneerd wandelaar én fotograaf. Eind jaren '80 raakte ze besmet met het wandelvirus. In eerste instantie ging ze op pad vanwege de contacten met andere wandelaars. Later besloot ze ook op pad te gaan om routes op papier te zetten. Vooral in Twente - ze woont zelf in Noordoost Twente - en het aanpalende Duitse grensgebied is ze meerdere keren per week al wandelend én fotograferend te vinden. Maar ook Salland en de Achterhoek staan regelmatig op haar wandelmenu. Enkele jaren terug werd ze ‘ontdekt’ door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Sindsdien zijn er meerdere wandelgidsen van haar hand verschenen. Tijdens het wandelen zoekt ze bij voorkeur de weggetjes en paden op die níet zijn bewegwijzerd of onderdeel uitmaken van een LAW. Truus vindt haar eigen weg en heeft een scherp oog voor zaken die niet direct opvallen hetgeen terug te zien is in de foto’s. Ondertussen is ze bekend bij veel wandelaars en heeft ze met Twentse routes tweemaal de ‘Mooiste wandeling van het Jaar’ gemaakt. Op dit weblog treft u een groot deel van haar routes aan. Een lijst van alle routes is te vinden onder Overzicht Wandelroutes.


----------------------------------------------------------- NAAR OVERZICHT WANDELROUTES ------------------------------------------------------------
zaterdag 15 juli 2017

Wandelen in de Lendevallei bij Wolvega
Wandelen in de Friese Lendevallei
Door een beekdallandschap met moerasgebied en petgaten


Start: op de parkeerplaats van het Van der Valk Hotel Wolvega
Adres: Atalanta 10, 8472 CA Wolvega
Afstand wandelroute: 15 km
Routebeschrijving: Wandelroute van 'It Fryske Gea' die  * hier * gedownload kan worden.
Horeca: bij start


Begin Juli heb ik een route gelopen nabij Wolvega - Oldeholtpade. Ik was samen met een wandelgenoot op pad in de Lendevallei: een beekdallandschap met moerasgebieden, bos, petgaten en veel water. Een bijzonder natuurgebied, niet ver van de snelweg, waar je - met name in het 2e deel van de route - verrast wordt door spannende paadjes door moerassig gebied. De nabijgelegen snelweg is alleen aan het begin van de route te horen maar erg hinderlijk vonden we dat niet. Onze aandacht ging trouwens ook al snel naar andere zaken zoals mooie waterpartijen en de vele vogels en vlinders die te zien waren. Verrassend vonden we ook de afwisseling in de route. We waren in het begin nog even bang dat we alleen over rechte graspaden moesten lopen. Dit bleek al snel niet het geval te zijn en werden we verrast door de variatie in paden. En water, veel water.

Deze 15km-lange route door de Lendevallei is 1 van de wandel- en fietsroutes die op de site van natuurorganisatie 'It Fryske Gea' beschikbaar wordt gesteld. Het is ook deze natuurorganisatie die van de Lendevallei weer het bijzonder beekdallandschap van weleer heeft gemaakt.

Wandelen in het gebied van It Fryske Gea
Herinrichting
Toen na de kanalisatie van de Lende (1922 en 1927) ook dit beekdal mee moest in de vaart der volkeren, ontkwamen grote delen niet aan de ontginningsdrift. Gelukkig werd niet alles in cultuur gebracht. 'It Fryske Gea' maakte zich sterk voor behoud en kocht in 1938 het eerste stukje Lendevallei aan. In de loop der jaren zijn meerdere stukken grond aangekocht en heringericht tot prachtige ‘poolders’, elk met hun eigen unieke kenmerken. Door het herstellen van de oude meanders en zorgvuldig beheer is de Lendevallei weer getransformeerd tot het bijzondere beekdallandschap van weleer. Het gevarieerde moerasgebied aan de noord- en zuidkant van de Lende beslaat in totaal 860 hectare.

Uitkijkheuvel
Op de uitkijkheuvel heb je uitzicht over de weilanden en het moerasgebied met watervlakten, veenmosriet- landen en elzenbroekbosjes. De polder is in 2012 heringericht als natuurgebied omdat het een knelpunt vormde voor de waterhuishouding van de natuur in de omringende polders. Bij extreme regenval dient de Scheltingapoolder voor Wetterskip Fryslân als wateropvanggebied.

Poolders
Stukje bij beetje zijn delen van het oeroude beekdallandschap aangekocht en heringericht. Zo liggen oostelijk van de A32 de Lendepoolder, de Helomapoolder, de Scheltingapoolder, de Bleekerspoolder en de Sickingapoolder, de Catspoolder, het Botkerisservoat en het Oolde Stroomdal en westelijk onder andere de Driessenpoolder. Elke polder heeft weer zijn eigen kenmerken.
Door herinrichting, beheer en een hoger waterpeil is op veel plekken het moerasgebied hersteld. Doordat kwelwater vanuit de bodem door de verschillende dekzandlagen naar boven sijpelt, is het een ideale biotoop voor zeldzame planten als holpijp, waterdrieblad en grote pimpernel.

Veenmosrietlanden, vlinders en libellen
In de veenmosrietlanden groeien mooie varens en soms zelfs de zonnedauw, een vleesetend plantje.
Bijzondere planten lokken op hun beurt bijzondere insecten, zoals de zilveren maan, een parelmoervlinder, al is die wel zeld-zaam. De Lendevallei is ook een ideaal leefgebied voor libellen als de viervlek, Noordse winterjuffer, gevlekte glanslibel, groene glazenmaker, bruine korenbout, glassnijder en de vroege glazenmaker.
(bron: folder It Fryske Gea).

Een beeldverslag van de gelopen route. Het was op een bewolkte regenachtige dag. Ik ga er zeker nog eens wandelen en fotograferen als het een zonnige dag is :-)
Tip: Mocht je het laatste deel van de wandelroute - het stuk langs de Stellingenweg - wat te druk vinden, steek dan deze weg over richting huisnr 11 en loop het pad naast dit huis op. Je komt dan uit bij de hoofdweg in Oldeholtpade. Die weg is wat rustiger. Ga op de hoofdweg linksaf en blijf nu doorlopen tot bij een rotonde. Hier naar links (fietspad) waarna je iets later dan weer het startpunt van de wandelroute ziet liggen (vd Valk Hotel).


Bij de start van de wandeling


Op de uitkijkheuvel
VogelkijkschermLangs de Lende
Windmotor Lindevallei

Windmotor Lindevallei
De in vervallen toestand verkerende Windmotor Lindevallei (een poldermolen) is een middelgrote niet-maalvaardige Amerikaanse windmotor. De molen heeft een windrad met een diameter van 5 meter.

Geelgors


Nabij de Catspoolder
En water, veel water
En aan de horizon ligt Peperga

Smalle paadjes over vlonders
Overal vlinders en libellen

Omgeving Stellingenweg
Kaart vd wandelroute. Uit folder van It Fryske Gea.

Zie ook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
MuziekMuziek