Welkom op weblog 'Over Wandelen Gesproken'

Een weblog met wandelroutes en wandelfoto's.
Ik - Truus Wijnen - woon in de prachtige omgeving van Twente, waar ik veel wandel en fotografeer. Mijn hobby wandelen en fotograferen is mede door publicaties intussen min of meer uitgegroeid tot een ambacht en ik geniet ervan het plezier van wandelen en fotograferen middels dit weblog te delen met anderen. Op verzoek ben ik begonnen met uitzetten en beschrijven van eigen wandelroutes. U kunt ze op deze site vinden onder Overzicht Wandelroutes .
Regelmatig organiseer wandelingen waarbij u welkom bent om mee te lopen. Meer over deze wandelingen en de wandelagenda kunt u *hier* terugvinden. Of neem voor informatie contact met mij op.

Andere Weblogs: 'Wandel Kijk en Kiek' en 'Maandag Wasdag'

De foto's en artikelen op deze site hebben het Copyright Truus Wijnen. Wilt u info over de foto's/artikelen of ze ergens voor gebruiken, neem dan svp contact met mij op.

De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen.


----------------------------------------------------------- NAAR OVERZICHT WANDELROUTES ------------------------------------------------------------maandag 23 april 2018

Wandeling Rottige Meente - Brandemeer


Wandelen en fotograferen in natuurgebied de Rottige Meente. 


Wandelen en fotograferen in de Friese moeras- en veengebieden 
Rottige Meente en het Brandemeer


Start: Parkeerplaats van Staatsbosbeheer
Adres: Peter Stuyvesantweg (N351) 8481 JA Nijetrijne
Afstand wandelroute: 8 of 15 km. 
Route-informatie: route wordt aangegeven door rode paaltjes. Als je de 15 km variant loopt dan loop je door twee gebieden maar moet dan wel om die gebieden te overbruggen twee keer hetzelfde tussenstuk lopen (totaal 4 km).  

In het tweede deel (in het gebied Brandemeer) moet je goed opletten op de paaltjes (er missen er enkele) en is het zeker handig de Gps-track te raadplegen. Ook vanwege de vele slootjes en andere plassen die gepasseerd moeten worden. 
Routebeschrijving van Staatsbosbeheer: kan * hier * gedownload worden.
Gps: kan * hier * gedownload worden
Horeca: In de zomermaanden is een kiosk geopend met zitje in een tuin aan het water. Te vinden op de hoek van de Veendijk/Grindweg (bij de brug over de Jonker of Helomavaart).


 - - - - - - - - - - 

Onlangs zijn we op pad geweest in de ten zuidwesten van Wolvega gelegen natuurgebieden Rottige Meente en het Brandemeer. Door deze natuurgebieden - die geliefd zijn bij natuurliefhebbers en natuurfotografen - loopt een wandelroute van Staatsbosbeheer en op een van de eerste prachtige zonnige voorjaarsdagen van dit jaar gingen wij er op pad. 
Het bleek een zeer aangename en ook verrassende wandeldag te worden waarop we volop konden genieten van een waterrijke omgeving en uitgestrekte rietvlakten met meerdere waterplassen. Maar ook vogels zoals blauwborsten, de zonnige omstandigheden en de prachtige paden rond Munnekeburen zorgden voor een zeer geslaagde buitendag met voor ons als natuur- en fotografieliefhebbers ruim voldoende mogelijkheden om aan ons trekken te komen. 

Rottige Meente en het Brandemeer
De natuurgebieden Rottige Meente en het Brandemeer hebben een gevarieerd waterrijk landschap en danken hun bestaan aan de turfwinning in de 19e en 20e eeuw. Er zijn toen grote delen vergraven tot petgaten en legakkers. Je kunt dit duidelijk terugzien in het huidige natuurgebied.
De Rottige Meente maakt samen met de Overijsselse Weerribben en Wieden deel uit van een van de grootste Europees laagveenmoerassen. Het natuurgebied bestaat uit verschillende landschappen zoals open water, trilvenen, veenmosrietlanden en moerasbos. Van oudsher komen hier gevarieerde moerasflora en –fauna voor, zoals de zeldzame grote vuurvlinder. De Rottige Meente is zelfs één van de laatste gebieden waar deze vlinder leeft. Ook de otter en vogels als de blauwborst kunnen er gespot worden.
In het gebied is ook een vogelkijkhut.


Hoogtepunt van de dag was de Blauwborst die we op de foto konden zetten
Prachtige wandel- en fietspaden langs waterplassen
Voor de boten zijn er midden in het gebied aanlegsteigers
Eerder die dag zagen we ook al een blauwborst
Langs het Scheenepad in Munnekeburen
De Gagel staat in bloei
Omgeving Munnekeburen
Op meerdere plekken zie je (Amerikaanse) windmotors staan
Ook de kanovaarders kunnen in het gebied hun hart ophalen
Rietsnijders
Alhoewel het slechte tijden voor de rietsnijders zijn heb je in de winterperiode in de Rottige Meente nog steeds kans om de rietsnijders aan het werk te zien. Want juist dan is het tijd om het riet te snijden. Het riet wordt meestal met een rietmaaier gesneden. Na bewerking wordt het maaiafval verbrand. Omdat het afvoeren van het rietafval op meerdere plekken bemoeilijkt wordt door de drassige ondergrond wordt het terplekke verbrand. Voor dat rietbranden is een algemene ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening verleend.

De rietsnijders zijn hier aan het werk geweest
Rietgors op het riet
Toegangspad naar de vogelkijkhut
En overal water
Informatieschuur van Staatsbosbeheer aan het Bokploegpad

In Munnekeburen heb je prachtige wandelpaden langs water en kleine huisjes
Kaart route Bron: routebeschrijving Staatsbosbeheer
Info: 
* Routebeschrijving met informatie over het gebied kun je * hier * downloaden
* leuke feiten over de Rottige Meente via site Welkom in Oldelamer


De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen.

April 2018
Route, tekst en fotografie (C) Truus Wijnen


Zie ook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks