Welkom op Weblog Over Wandelen Gesproken

een weblog met wandelroutes en wandelfoto's

Truus Wijnen is een gepassioneerd wandelaar én fotograaf. Eind jaren '80 raakte ze besmet met het wandelvirus. In eerste instantie ging ze op pad vanwege de contacten met andere wandelaars. Later besloot ze ook op pad te gaan om routes op papier te zetten. Vooral in Twente - ze woont zelf in Noordoost Twente - en het aanpalende Duitse grensgebied is ze meerdere keren per week al wandelend én fotograferend te vinden. Maar ook Salland en de Achterhoek staan regelmatig op haar wandelmenu. Enkele jaren terug werd ze ‘ontdekt’ door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Sindsdien zijn er meerdere wandelgidsen van haar hand verschenen. Tijdens het wandelen zoekt ze bij voorkeur de weggetjes en paden op die níet zijn bewegwijzerd of onderdeel uitmaken van een LAW. Truus vindt haar eigen weg en heeft een scherp oog voor zaken die niet direct opvallen hetgeen terug te zien is in de foto’s. Ondertussen is ze bekend bij veel wandelaars en heeft ze met Twentse routes tweemaal de ‘Mooiste wandeling van het Jaar’ gemaakt. Op dit weblog treft u een groot deel van haar routes aan. Een lijst van alle routes is te vinden onder Overzicht Wandelroutes.


----------------------------------------------------------- NAAR OVERZICHT WANDELROUTES ------------------------------------------------------------
maandag 23 april 2018

Wandeling Rottige Meente - Brandemeer


Wandelen en fotograferen in natuurgebied de Rottige Meente. 


Wandelen en fotograferen in de Friese moeras- en veengebieden 
Rottige Meente en het Brandemeer


Start: Parkeerplaats van Staatsbosbeheer
Adres: Peter Stuyvesantweg (N351) 8481 JA Nijetrijne
Afstand wandelroute: 8 of 15 km. 
Route-informatie: route wordt aangegeven door rode paaltjes. Als je de 15 km variant loopt dan loop je door twee gebieden maar moet dan wel om die gebieden te overbruggen twee keer hetzelfde tussenstuk lopen (totaal 4 km).  

In het tweede deel (in het gebied Brandemeer) moet je goed opletten op de paaltjes (er missen er enkele) en is het zeker handig de Gps-track te raadplegen. Ook vanwege de vele slootjes en andere plassen die gepasseerd moeten worden. 
Routebeschrijving van Staatsbosbeheer: kan * hier * gedownload worden.
Horeca: In de zomermaanden is een kiosk geopend met zitje in een tuin aan het water. Te vinden op de hoek van de Veendijk/Grindweg (bij de brug over de Jonker of Helomavaart).

 - - - - - - - - - - 

Onlangs zijn we op pad geweest in de ten zuidwesten van Wolvega gelegen natuurgebieden Rottige Meente en het Brandemeer. Door deze natuurgebieden - die geliefd zijn bij natuurliefhebbers en natuurfotografen - loopt een wandelroute van Staatsbosbeheer en op een van de eerste prachtige zonnige voorjaarsdagen van dit jaar gingen wij er op pad. 
Het bleek een zeer aangename en ook verrassende wandeldag te worden waarop we volop konden genieten van een waterrijke omgeving en uitgestrekte rietvlakten met meerdere waterplassen. Maar ook vogels zoals blauwborsten, de zonnige omstandigheden en de prachtige paden rond Munnekeburen zorgden voor een zeer geslaagde buitendag met voor ons als natuur- en fotografieliefhebbers ruim voldoende mogelijkheden om aan ons trekken te komen. 

Rottige Meente en het Brandemeer
De natuurgebieden Rottige Meente en het Brandemeer hebben een gevarieerd waterrijk landschap en danken hun bestaan aan de turfwinning in de 19e en 20e eeuw. Er zijn toen grote delen vergraven tot petgaten en legakkers. Je kunt dit duidelijk terugzien in het huidige natuurgebied.
De Rottige Meente maakt samen met de Overijsselse Weerribben en Wieden deel uit van een van de grootste Europees laagveenmoerassen. Het natuurgebied bestaat uit verschillende landschappen zoals open water, trilvenen, veenmosrietlanden en moerasbos. Van oudsher komen hier gevarieerde moerasflora en –fauna voor, zoals de zeldzame grote vuurvlinder. De Rottige Meente is zelfs één van de laatste gebieden waar deze vlinder leeft. Ook de otter en vogels als de blauwborst kunnen er gespot worden.
In het gebied is ook een vogelkijkhut.


Hoogtepunt van de dag was de Blauwborst die we op de foto konden zetten
Prachtige wandel- en fietspaden langs waterplassen
Voor de boten zijn er midden in het gebied aanlegsteigers
Eerder die dag zagen we ook al een blauwborst
Langs het Scheenepad in Munnekeburen
De Gagel staat in bloei
Omgeving Munnekeburen
Op meerdere plekken zie je (Amerikaanse) windmotors staan
Ook de kanovaarders kunnen in het gebied hun hart ophalen
Rietsnijders
Alhoewel het slechte tijden voor de rietsnijders zijn heb je in de winterperiode in de Rottige Meente nog steeds kans om de rietsnijders aan het werk te zien. Want juist dan is het tijd om het riet te snijden. Het riet wordt meestal met een rietmaaier gesneden. Na bewerking wordt het maaiafval verbrand. Omdat het afvoeren van het rietafval op meerdere plekken bemoeilijkt wordt door de drassige ondergrond wordt het terplekke verbrand. Voor dat rietbranden is een algemene ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening verleend.

De rietsnijders zijn hier aan het werk geweest
Rietgors op het riet
Toegangspad naar de vogelkijkhut
En overal water
Informatieschuur van Staatsbosbeheer aan het Bokploegpad

In Munnekeburen heb je prachtige wandelpaden langs water en kleine huisjes
Kaart route Bron: routebeschrijving Staatsbosbeheer
Info: 
* Routebeschrijving met informatie over het gebied kun je * hier * downloaden
* leuke feiten over de Rottige Meente via site Welkom in Oldelamer


De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen.

April 2018
Route, tekst en fotografie (C) Truus Wijnen


Zie ook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
ReizenReizen